VI. IJ, ղ, ²

/

1

00190 https://guide.diia.gov.ua/view/oformlennia-pasporta-pryviazky-tymchasovoi-sporudy-dlia--provadzhennia--pidpryiemnytskoi-diialnosti-6fa0484e-4b65-46b5-9bba-048c437cc3e0

“ ”

1

2

00193 https://guide.diia.gov.ua/view/prodovzhennia--stroku-dii-pasporta-pryviazky-tymchasovoi-sporudy-dlia--provadzhennia--pidpryiemnytskoi--diialnosti

䳿 ’

“ ”

1

3

00191 https://guide.diia.gov.ua/view/vnesennia-zmin-do-pasporta-pryviazky-tymchasovoi-sporudy-dlia-provadzhennia--pidpryiemnytskoi--diialnosti-b0e0f089-4e62-4747-ae54-b7d076bd8ab1

-“-

1

4

00153 https://guide.diia.gov.ua/view/pryiniattia-rishennia-pro-prysvoiennia-adresy-obiektu-nerukhomoho-maina-0c83ebb4-4bae-44d8-8f4e-67f6fd02bfcc

“ ”

1

5

01240 https://guide.diia.gov.ua/view/pryiniattia-rishennia-pro-zminu-adresy-obiekta-nerukhomoho-maina-bb239d60-2c02-4e8f-b6a7-a9aaf7132621

-“-

1

6

01330 https://guide.diia.gov.ua/view/nadannia-kadastrovoi-dovidky-z-mistobuspannoho-kadastru-a52c70e2-bb18-44be-9f54-4b7333ba5dc3

-“-

1

7

00263 https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-dovidky-pro-nevykorystannia-zhytlovykh-chekiv-dlia-pryvatyzatsii-derzhavnoho-zhytlovoho-fondu-75f9ab13-bcaa-45a4-afde-e3940a4736d4

“ ”

1

8

00257 https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-svidotstva-pro-pravo-vlasnosti-1384b3fa-6f78-41ac-940d-cbf11596f7f2

-“-

1

9

01352 https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha--dublikata-svidotstva-pro-pravo-vlasnosti-0e33579b-dd2d-4701-84d3-13dee60eb71c

-“-

1

10

00238 https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-ordera-na-zhyle-prymishchennia-9fe40476-5db8-4a5d-83ba-7c515bfa4c4a

1

11

01472 https://guide.diia.gov.ua/view/rishennia-shchodo-prodovzhennia-stroku-prozhyvannia-v-zhylykh-prymishchenniakh-z-fonspan-zhytla-dlia-tymchasovoho-prozhyvannia-f6b7042e-750d-4576-aa6a-7264e24cc356

г

-“-

1

12

00036 https://guide.diia.gov.ua/view/vziattia-na-oblik-hromadian-iaki-potrebuiut-polipshennia-zhytlovykh-umov-89048af2-b8ec-4c9f-9d49-e93e2f623bc5

,

“ ”, “ ”

1

13

01471 https://guide.diia.gov.ua/view/vziattia-na-oblik-hromadian-iaki-potrebuiut-nadannia-zhytlovoho-prymishchennia-z-fonspan-zhytla-dlia-tymchasovoho-prozhyvannia-48ded9a4-34c1-49ad-a357-ed2bcad87d67

,

-“-

1

 

( ̳ 16.05.2014. 523- « »):

1. 1 - , « » ’- .

2. 6 - , « « » ’- .

* - ̳ , 97 -104 , ̳ , .