Офіційний сайт Кам’янсько–Дніпровської міської ради Кам’янсько–Дніпровського району Запорізької області

Розділи

Корисні посиланняКАРТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ (станція знаходиться за адресою: вул Каховська, 98, м. Кам'янка-Дніпровська, відділ ЦНАП виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради)

Календар

« Вересень 2021 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Новини

ЗВІТ КОМІСІЇ З МОНІТОРИНГУ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОМУНАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК

     Керуючись наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», на підставі розпорядження міського голови № 118 від 11 серпня 2021 «Про затвердження персонального складу комісії з моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються жителям Кам’янсько-Дніпровської міської територіальної громади комунальними закладами міської ради та затвердження Плану заходів» (далі – Комісія), в період з 12.08.2021 по 07.09.2021 року проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надавались жителям Кам’янсько-Дніпровської міської територіальної громади у 2020 році:
- КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Кам’янсько-Дніпровської міської ради (послуга - догляд вдома) ;
- КЗ «Кам’янсько- Дніпровський міський центр соціальних служб» Кам’янсько-Дніпровської міської ради (послуга - соціальний супровід).

     При проведенні зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг Комісія керувалась:
1. Порядком виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №896 (далі – Порядок).
2. Державним стандартом соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.03.2016 №318.
3. Державним стандартом догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 13.11.2013 №760.

    Застосовувались наступні методи оцінки якості соціальних послуг: опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг, спостереження за процесом надання соціальних послуг, бесіди, співбесіди з надавачем соціальних послуг, вивчення документації, у тому числі і звернень отримувачів соціальних послуг.
     В ході проведення зовнішньої оцінки якості вищезазначених соціальних послуг використовувались наступні показники якості:
1. Результативність.
2. Адресність та індивідуальний підхід.
3. Своєчасність.
4. Доступність та відкритість.
5. Повага до отримувача соціальних послуг.
6. Професійність.

1. Соціальна послуга - догляд вдома – надавач КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Кам’янсько-Дніпровської міської ради.
     За період роботи з 01.01.2020 по 31.12.2020 року послугою догляд вдома охоплено 362 отримувача, у тому числі 337 осіб похилого віку, 50 осіб з інвалідністю. На умовах безоплатного обслуговування перебувало 228 осіб. На умовах оплатного обслуговування - 134. Всього протягом 2020 року надано 33360 послуг. Протягом 2020 року для отримання соціальної послуги догляд вдома надійшло 59 звернень: 38 для отримання безоплатного обслуговування, 21 для платного. Всі звернення задоволені. Черга щодо взяття на облік відсутня. Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома 100% від загальної кількості звернень. Знято з обслуговування протягом 2020 року - 57 осіб: 45 з причини смерті громадян, 7 осіб вибули, 5 відмовились від отримання платних послуг.
     Згідно з структурою відділення соціальної допомоги вдома за 2020 рік працювало 24 соціальних робітників. Середня навантаженість на 1 соціального робітника – до 15 осіб, з урахуванням отримувачів платних соціальних послуг. На кожного соціального робітника припадає від 9 до 15 підопічних громадян, при нормі не менш 6 осіб, в залежності від групи рухової активності осіб та територіальної ознаки.
     Станом на 01.01.2021 року на обслуговуванні в залишку 305 осіб:
безоплатно – 195 (100 - м. Кам’янка – Дніпровська, 95- с. Велика Знам’янка),
за оплату – 110 осіб (48 - м. Кам’янка – Дніпровська, 62- с. Велика Знам’янка).
     Комісією вибірково перевірено 60 особових справ отримувачів соціальної послуги догляд вдома, з них 20, які надійшли на виконання у 2020 році, та 40 прийнятих раніше. Договори щодо надання соціальної послуги укладено зі всіма підопічними. З кожним підопічним щопівроку проведено моніторинг щодо перегляду визначення ступеню рухової активності та індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома.
     Комісія провела спостереження за процесом надання соціальних послуг безпосередньо при наданні соціальної послуги соціальними робітниками, здійснивши 10 виїздів за місцем проживання отримувачів соціальної послуги, згідно з графіками відвідувань підопічних. Перевірила відповідність планів надання соціальної послуги потребам отримувачів, порядку та умовам надання соціальних послуг, дотримання вимог Державного стандарту соціальної послуги догляд вдома, ведення зошитів відвідування підопічних соціальними працівниками.
     Комісія шляхом анкетування провела опитування 12 отримувачів соціальної послуги щодо якості наданих соціальних послуг. Рівень задоволеності послугою визначався комісією шляхом аналізу за результатами проведеного опитування та анкетування. Нарікань та незадоволень на якість наданої соціальної послуги комісією не встановлено.
Комісія застосовувала показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені у додатку 4 «Державного стандарту догляду вдома»: кількісні та якісні.
     Кількість скарг та частка задоволених звернень – не було. Підвищення рівня кваліфікації працівників – здійснювалось щомісячно, згідно з затвердженим річним планом. Всього у відділенні підвищення рівня кваліфікацій отримали 24 соціальних робітники, 1 завідувач відділення, 1 фахівець із соціальної роботи. Протягом 2020 року прийнято на вакантні посади 2 соціальних робітника, які пройшли стажування на навчання. Частота здійснення моніторингу – здійснюється щодо кожного отримувача соціальної послуги кожні півроку, згідно графіку. Переглядається шкала оцінювання та індивідуальний план отримувача соціальної послуги. Відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю - перевірки на предмет якості надання соціальної послуги догляду вдома по кожному соціальному робітнику проводяться не рідше 1 разу на рік, акти зберігаються в кожній особовій справі підопічного.

Адресність та індивідуальний підхід:
     Категорії осіб, яким територіальний центр надає послугу догляд вдома - особи похилого віку, особи з інвалідністю. Переглянуто 100 особових справ, де своєчасно прийняті рішення про надання соціальної послуги (не пізніше 14 днів з моменту звернення за наданням послуги). Визначення індивідуальних потреб відбувається із залученням отримувача соціальної послуги завідувачем відділення, провідним фахівцем із соціальної роботи, шляхом візуального спостереження та опитування особи. У індивідуальних планах визначені індивідуальні потреби отримувачів соціальної послуги та періодичність надання послуги. Перегляд індивідуальних планів здійснюється планово за графіком 2 рази на рік.
Оцінка якості показника адресність та індивідуальний підхід відповідає статусу «добре»

Результативність:
     Рівень задоволеності соціальною послугою визначався комісією шляхом аналізу за результатами проведеного опитування та анкетування отримувачів соціальної послуги.
     Згідно з опитуванням, покращення фізичного стану не завжди залежить від наявності допомоги соціального робітника. Природно, з роками, люди старіють і їх фізичний стан погіршується. Але, отримувачі соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного та психологічного стану, у порівнянні з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась, прослідковуються позитивні зміни. Показник результативності залишається на високому рівні внаслідок того, що всі опитані отримувачі соціальних послуг вважають, що у них покращився соціальний та психологічний стан («знаю, що завжди допоможуть, не маю страху, що залишився один»). Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо наявності видів послуг здійснюється постійно.
     Розроблена система заохочення соціальних робітників, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги. Премії працівникам територіального центру нараховуються та виплачуються щомісячно на посадовий оклад з урахуванням доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством у межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі та економії коштів на оплату праці, з урахуванням фактично відпрацьованого часу на преміювання, їх особистого внеску у загальні результати роботи за підсумками. Тому, ініціативність та професіоналізм, відсутність скарг є знаковим показником щодо позитивної оцінки роботи усіх соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома.
     У відділенні соціальної допомоги вдома протягом 2020 року відбувалось систематичне спостереження та контроль за якістю надання соціальної послуги кожному отримувачу. Щомісячно соціальні робітники надають звіти про проведену роботу по кожному отримувачу соціальної послуги. Звіти звіряються завідувачем відділення з індивідуальним планом отримувача послуги та щоденником. Завідувач відділення проводить виїзні перевірки ділянок соціальних робітників, складає акти перевірок роботи соціальних робітників, особисто спілкується з отримувачами соціальної послуги та соціальними робітниками, вивчає їх думку, проводить навчання з соціальними робітниками, спрямовані на підвищення якості надання соціальних послуг.
     Оцінка якості показника результативність відповідає статусу «добре»

Своєчасність:
     Комісією встановлено дотримання територіальним центром вимог та підходів щодо організації своєчасності надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб, строків оформлення документів та перегляду індивідуальних планів, визначених Державним стандартом догляду вдома. Договори укладено з кожним підопічним строком на 1 рік. У завідувача відділення в наявності є графік сплину строків договорів, згідно з яким договори лонгуються своєчасно. Надання соціальної послуги відбувається за місцем проживання отримувача соціальної послуги. Терміни надання та орієнтований час кожної соціальної послуги оговорені в індивідуальному плані. Контроль здійснюється завідувачем відділення згідно з щомісячними звітами соціальних робітників.
Оцінка якості показника своєчасність відповідає статусу «добре»

Доступність та відкритість:
     Приміщення відділення соціальної допомоги вдома майже відповідає санітарним та протипожежним вимогам та забезпечене безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням, згідно з вимогами чинного законодавства. Зовні потребує косметичного ремонту. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінетів, є спеціально обладнані місця для паркування транспортних засобів. Біля адміністративної будівлі розташовано паркувальний майданчик, розрахований приблизно для 7 автомобілів. Доступ отримувачів соціальної послуги до територіального центру безперешкодний. Пандус не потрібен, оскільки вхід до будівлі зручний. В приміщенні територіального центру, в коридорі, оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги догляду вдома згідно з державним стандартом догляду вдома. В наявності стенд про правозахисні організації та порядок подання і розгляд скарг, графіки особистого прийому громадян. Протягом 2020 року у засобах масової інформації – газеті «Новини Дня» та газеті «Знамя труда» щомісячно розміщені публікацій щодо освітлення роботи територіального центру по наданню соціальних послуг.
Оцінка якості показника доступність та відкритість відповідає статусу «добре»

Повага до отримувача соціальної послуги:
     Згідно проведеного анкетування (індивідуальних опитувань) отриманні відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ввічливого та коректного ставлення до них соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, завідувача відділення, фахівця із соціальної роботи. Зауваження відсутні, загалом підопічні висловили подяку щодо діючої інноваційної моделі соціальної роботи, як мультидисциплінарна команда. Ставлення соціальних робітників до отримувачів соціальної послуги якісне та професійне. Відзначено ввічливе і гуманне ставлення до отримувачів соціальної послуги, дотримання професійних та етичних норм і принципів у роботі з отримувачами соціальних послуг. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» працівниками відділенні соціальної допомоги вдома, соціальнами робітниками вживаються заходи щодо захисту конфіденційної інформації отримувачів послуги, захисту їх персональних даних. До посадових інструкцій працівників територіального центру в обов’язковому порядку внесено пункт щодо нерозголошення конфіденційної інформації, отриманої ними під час роботи з отримувачами соціальної послуги
Оцінка якості показника повага до отримувача соціальної послуги відповідає статусу «добре»

Професійність:
     У територіальному центрі на всіх працівників розроблені посадові інструкції з урахуванням спеціалізації. Сформовано штатний розпис відповідно спеціалізації. Рішенням сесії міської ради затверджена структура відділення соціальної допомоги вдома. Назви посад і професій відповідають Національному класифікатору України “Класифікатор професій” ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327, а кваліфікаційні категорії та розряди - Випуску 80. Штат складав 26 працівників: 24 соціальних робітника, 1 завідувач відділення, 1 фахівець із соціальної роботи. Протягом 2020 року прийнято на вакантні посади 2 соціальних робітника.
     Неформальне професійне навчання соціальних робітників здійснюється за їх згодою безпосередньо у територіальному центрі згідно з внутрішньою «Програмою підвищення кваліфікації соціальних робітників», згідно з якою щотижнево проводяться навчання з соціальними робітниками, за планом щодо професійного надання соціальної допомоги вдома.
     Розроблена програма «стартового навчання новопризначених працівників», якою передбачено стажування для соціальних робітників - початківців, які надаватимуть соціальну послугу догляду вдома. Протягом 2020 року 2 новопризначений соціального робітника пройшли таке навчання під керівництвом завідувача відділення та закріпленого соціального робітника.       Згідно з наявною у територіальному центрі інформацією, працюючі соціальні робітники достатньо володіють знаннями й навичками, необхідними для надання соціальної послуги догляду вдома.
     Всі соціальні робітники мають медичні книжки, які зберігаються в приміщенні територіального центру. Щорічно, згідно з журналом контролю, всі соціальні робітники проходять обов’язковий медичний огляд. Графік проведення нарад з виробничих питань встановлений щотижневий, щосереди проводяться наради з соціальними робітниками з нагальних робочих питань та проведення навчання з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.
     Територіальний центр має адміністративне приміщення, офісні меблі, комп’ютерну техніку, легковий автомобіль «ЗАЗ Таврія» в робочому стані. Кількість палива для автомобіля надається згідно з кошторисом. Соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом, взуттям. Для отримання адресної допомоги отримувачам соціальної послуги догляд вдома придбані: бензопила, бензокосарка, інвентар для сільгоспробіт, пральні машини, робочий інвентар перукаря. Матеріально-технічна база відділень соціальної допомоги вдома задовільна.
Оцінка якості показника професійність відповідає статусу «добре»

     Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають встановленому рівню – «добре».

2. Соціальна послуга соціального супроводу – надавач КЗ «Кам’янсько-Дніпровський міський центр соціальних служб» Кам’янсько-Дніпровської міської ради.
     КЗ «Кам’янсько-Дніпровський міський центр соціальних служб» Кам’янсько-Дніпровської міської ради здійснює своєчасне виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх дітей.
     Протягом 2020 року під соціальним супроводом перебувало 233 сім’ї, в них 476 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах, 5 прийомних сімей в них 9 прийомних дітей, та 2 дитячих будинків сімейного типу в яких 13 дітей-вихованців. Під час здійснення соціальної роботи з членами сімей було складено початкову оцінку потреб та плани соціального супроводу з урахуванням потреб клієнтів. Фахівці із соціальної роботи застосовували індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги).
     Всього, упродовж 2020 року, фахівцями центру здійснено 479 соціальних відвідувань, надавалась допомога сім’ям, які з певних причин опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом надання адресної соціальної допомоги та здійсненням соціального супроводу. Метою роботи було поліпшення життєдіяльності, подолання життєвих труднощів, формування здатності сім’ї самотужки долати свої проблеми, збереження, підвищення її соціального статусу. Кількість повідомлень, які надійшли до КЗ «Кам’янсько-Дніпровський міський центр соціальних служб» від суб’єктів соціальної роботи за 2020 рік – 479 (з них: від охорони здоров’я – 37, від закладів освіти – 50, від органів місцевого самоврядування – 46, від служби у справах дітей - 28).
     Комісією було вибірково проведено 67 анкетувань отримувачів соціальних послуг, з метою з’ясування задоволеності соціальними послугами, які надають спеціалісти Центру. Згідно з проведеним опитуванням, в тому числі й телефонних бесід, 96% опитаних підопічних задоволені рівнем надання соціальних послуг.

Адресність та індивідуальний підхід:
     Проведено вибіркову перевірку особових справ соціального супроводу родин, які перебувають під соціальним супроводом, під час якої встановлено, що особові справи загалом сформовані відповідним чином, договори з отримувачами послуг укладені, індивідуальні плани складені та корегуються своєчасно, карти надання соціальних послуг заповнені. За результатами перевірок встановлено, що особові справи ведуться належним чином.
Оцінка якості показника адресність та індивідуальний підхід відповідає статусу «добре»

Результативність:
     Протягом 2020 року було взято під соціальний супровід 215 сімей (в них 476 дітей), які опинилися у складних життєвих обставинах, знято з соціального супроводу 127 сімей, з них 84 сімей знято з позитивним результатом, 39 сімей у зв’язку з мінімізацією складних життєвих обставин, 1 сім’ю без досягнення позитивного результату, 3 сім’ї знято у зв’язку зі зміною місця проживання. В ході здійснення соціального супроводу сім’ям надано 1160 соціальних послуг. При опрацюванні матеріалів анонімного анкетування (67 клієнтів), наявності скарг та інших звернень громадян щодо задоволення потреб та подолання/мінімізації складних життєвих обставин відзначено, що результативність послуг має позитивний характер.
Оцінка якості показника результативність відповідає статусу «добре»

Своєчасність:
     Протягом 2020 року до Центру надійшло 479 повідомлень, з них 77 сімей самовиявленні. Фахівці КЗ «Кам’янсько-Дніпровський міський центр соціальних служб» своєчасно реагують на повідомлення, які надходять від суб’єктів соціальної роботи та самостійно виявляють сім’ї, в яких є складні життєві обставини.
При проведенні аналізу дотримання строків прийняття рішення про надання соціальної послуги, реагування на повідомлення, виконання індивідуальних планів надання соціальної послуги у визначені строки встановлено, що терміни, визначені Державними стандартами з надання соціальних послуг дотримані. Рішення про надання соціальних послуг соціального супроводу, приймаються вчасно, відповідно чинного законодавства та державних стандартів. Визначення індивідуальних потреб та підготовка індивідуального плану надання соціальних послуг здійснюється у встановлений строк. Договори підписані у двосторонньому порядку. Договори переукладаються вчасно, вносяться корективи до планів, терміни не порушені.
Оцінка якості показника своєчасність відповідає статусу «добре»

Доступність та відкритість:
     Приміщення КЗ «Кам’янсько-Дніпровський міський центр соціальних служб», знаходиться в центрі міста. Фахівці із соціальної роботи, вживають заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та їх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Своєчасно надаються індивідуальні та групові послуги, проводять бесіди та роздають просвітницькі буклети. Постійно викладається інформація про роботу Центру, на сайтах Кам’янсько-Дніпровської об’єднаної територіальної громади та Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Оцінка якості показника доступність та відкритість відповідає статусу «добре»

Повага до отримувача соціальної послуги:
     Фахівці із соціальної роботи дотримуються принципу конфіденційності та поваги до гідності клієнтів. В центрі вжиті заходи щодо захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг. Надавачі соціальних послуг поінформовані про нерозголошення персональних даних.
Оцінка якості показника повага до отримувача соціальної послуги відповідає статусу «добре»

Професійність:
     Штатний розпис працівників міського центру соціальних служб сформований відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України від 12.07.2016 № 753. Посадові інструкції розроблені та затверджені. Працівники володіють знаннями, навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги». Працівники центру приймають участь в онлайн – курсах, тренінгах та семінарах для розширення знань, вдосконалення професійних навичок та вмінь, про що мають сертифікати. В особових справах працівників є документи про освіту державного зразка.
     Протягом 2020 року спеціалісти Центру взяли участь у 12 онлайн семінарах-тренінгах. Три фахівці Центру пройшли навчання: щодо попередження та подолання насильства щодо дітей; особливості роботи з сімʼями, в яких є ризик соціального сирітства, у тому числі відмови від новонародженої дитини; обізнаність вразливих верств населення щодо безпечної міграції та працевлаштування, яке проводилось Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Оцінка якості показника професійність відповідає статусу «добре»

     Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги соціальний супровід показники відповідають встановленому рівню – «добре».

ВИСНОВОК: за результатами проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг за 2020 рік, незважаючи на хороші показники та оцінку «добре» надаємо рекомендації для покращення якості надання соціальних послуг жителям Кам’янсько-Дніпровської міської територіальної громади:
- КУ “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Кам’янсько-Дніпровської міської ради:
1. Вдосконалювати процес надання соціальної послуги догляду вдома, та підвищувати якість надання соціальної послуги.
2. Тримати під постійним контролем визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, своєчасно оновлювати документи, які містяться в особовій справі.
3. Опрацювати питання щодо впровадження інших соціальних послуг для клієнтів відділень догляду вдома.

- КЗ «Кам’янсько-Дніпровський міський центр соціальних служб» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:
1. Активізувати роботу щодо виявлення родин та осіб з інвалідністю, з метою надання їм необхідної допомоги.
2. Продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах соціальних послуг.
3. Своєчасно здійснювати перегляд планів особових справ та продовжувати соціальний супровід.
4. Посилити проведення профілактично-роз’яснювальної роботи, тренінгових занять серед населення.
5. Своєчасно реагувати на звернення громадян та повідомлення суб’єктів соціальної роботи.
     Підсумки моніторингу та зовнішньої оцінки розглянуто на засіданні Комісії від 07.09.2021 Протокол №2, Звіт складено у 3-х примірниках, один з яких зберігається у номенклатурі виконавчого комітету, інші передаються надавачам соціальних послуг.

Голова комісії - заступник
Міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олена КОЗУЛЬКОВА

Заступник голови комісії - начальник
відділу охорони здоров’я та
соціальної сфери

Олена АВДЄЄВА

Секретар комісії - заступник
Директора КУ «Територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг

Наталія МИКАЛО

Члени комісії:
начальник відділу житлово-
комунального господарства та
комунальної власності
Світлана БЕЗКОРОВАЙНА

депутат Кам'янсько-Дніпровської
міської ради (за згодою)
Ірина ВОРОНЕВСЬКА

начальник юридичного відділу
виконавчого комітету
Михайло КОСТЕНКО

директор КЗ «Кам’янсько-Дніпровський
міський центр соціальних служб»

Ганна ЛЕВКІВСЬКА

голова громадської організації
«Кам’янсько-Дніпровські ветерани» (за згодою)

Марія УШАКОВА

директор КУ “Територіальний центр соціального обслуговування»
(надання соціальних послуг)

Марина ЧОРНАПонеділок, 13 Вересня 2021 16:44 | Переглядів: 121

Оголошення

Офіційні сайти держ установ